Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 và chia cổ tức năm 2011
Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng
Thông báo từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2011
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011
Thông báo từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 và chia cổ tức năm 2010

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 và chia cổ tức năm 2010

Công ty Nam Việt xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.

25/02/2011
V/v tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định

V/v tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định

Căn cứ biên bản về việc hợp tác thăm dò, khai thác và chế biến quặng cromit tại Tỉnh Thanh Hoá...

20/12/2010
Nghị Quyết Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

Nghị Quyết Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

Bổ nhiệm Ông Trần Minh Cảnh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 17/05/2010.

14/05/2010
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2010

Công ty CP Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010...

22/04/2010
Thông báo Thay đổi Kế Toán Trưởng

Thông báo Thay đổi Kế Toán Trưởng

Chúng tôi công bố thông tin bất thường: Về việc thay đổi Kế Toán Trưởng của Công ty...

17/04/2010