Tuyển dụng lao động các vị trí: Vận hành – Bảo trì máy; QC; Công nhân ( tiếp liệu, đóng gói, xuất hàng); Tài xế.

Navico-TuyenDung20180606-3