Long An Việt Nam tăng diện tích nuôi trồng thuỷ sản vào năm 2018

Tỉnh Long An có kế hoạch tăng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 200 ha lên khoảng 9.200 ha và dự kiến ​​sẽ sản xuất 52.550 tấn thủy sản trong năm nay.

Để đạt được mục đích này, tỉnh sẽ thắt chặt quản lý thủy sản thương mại và thông báo danh sách các loài thủy sinh nước ngọt có trong các chính sách của tỉnh để hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản địa phương ở vùng Đồng Tháp Mười (Đồng bằng Sậy).

Nó sẽ cải thiện các mạng lưới cung cấp điện cho nuôi trồng thuỷ sản, nạo vét hệ thống tưới tiêu và áp dụng một bộ tiêu chuẩn về các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản để kiểm soát chất lượng nuôi.

Nó cũng sẽ tăng cường quản lý môi trường nước bằng cách theo dõi chất lượng nước thường xuyên và đưa ra các khuyến nghị để xử lý nước nếu cần.

Hầu hết các trang trại nuôi trồng thuỷ sản ở Long An đều nằm ở các huyện Can Duoc, Cần Giuộc, Tân Trụ, Tân Thành và Thanh Hoá. Năm ngoái, tỉnh đã trồng khoảng 9.000 ha.

Nguồn: aquaculturemag.com