Phú Yên đổ vào 2.1 nghìn tỷ đồng vào nuôi trồng thủy sản

Các nhà chức trách ở tỉnh duyên hải miền Trung Phú Yên sẽ dành gần 2,12 nghìn tỷ đồng (93 triệu USD) phát triển nuôi trồng thuỷ sản từ nay đến năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản đến năm 2025 với tầm nhìn đến năm 2030 sẽ bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, thu hoạch và chế biến và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hậu cần nghề cá, bao gồm sản xuất giống.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ đầu tư hơn 1,45 nghìn tỷ đồng (64 triệu USD) để thực hiện 13 dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững.

Các dự án này bao gồm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản Long Thành, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Trung tâm sản xuất nuôi trồng thủy sản Hòa An, thị xã Sông Cầu, xây dựng cảng cá, chợ bán cá ngừ và nhà máy chế biến cá ngừ với quy mô 1.800 tấn / năm tại thành phố Tuy Hòa .

Tại thị trấn Sông Cầu, tỉnh cũng sẽ xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh với công suất 3.500 tấn / năm và nhà máy sản xuất thức ăn cho tôm hùm, có thể sản xuất 1.000 tấn / năm.

Kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường nuôi trồng thủy sản địa phương, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tỉnh đã đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng bình quân 5,2% / năm từ nay đến năm 2030.