Vasep đề xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến các nâng cao chất lượng tốt nhất của thương mại thủy văn biển

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2018, VASEP đã gửi thư giới thiệu chính thức lên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, chỉ đạo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng bằng việc ban hành và kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng cá tra trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc qua biên giới hai nước trong vòng 3 tháng tới việc cung cấp nguyên vật liệu trở nên phong phú trở lại.

Theo VASEP, xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 1 năm 2018 đạt 41 triệu USD, tăng 132% so với năm trước, trong đó vận tải biển chiếm 56% và thương mại qua biên giới chiếm 44%. Thương mại biên giới giữa hai nước láng giềng là không thể tránh khỏi nhưng có một số lo ngại về xuất khẩu cá tra thông qua kênh này.

Giá xuất khẩu trung bình của tàu biển cao hơn khoảng 1 USD so với các kênh khác. Việc kinh doanh qua biên giới bao gồm các cá nhân hoạt động theo phương thức rất khác nhau từ các công ty xuất khẩu thông qua kênh chính thức (vận chuyển biển) với đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Theo số liệu thống kê hải quan, có 9 cá nhân đại diện cho hoạt động xuất khẩu qua biên giới chiếm 47% khối lượng xuất khẩu và chỉ chiếm 23% giá trị xuất khẩu so với 73% của các nhà máy chế biến đóng góp.

Để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trên 1,8 tỷ USD và tạo đà cho sự phát triển trong những năm tới, tránh những hậu quả như sự phụ thuộc vào thị trường và cạnh tranh không lành mạnh, VASEP đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét và chỉ đạo quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn bằng cách ban hành và kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng trước khi xuất khẩu sản phẩm cá tra qua biên giới sang Trung Quốc trong 3 tháng tới khi nguồn cung nguyên liệu bắt kịp.

VASEP đề xuất Bộ NN & PTNT thực hiện chương trình kiểm tra cho các cơ sở chế biến và chế biến cá tra / basa nhỏ để đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu cuối cùng. Đồng thời, Bộ NN & PTNT cần nghiên cứu chiến lược phát triển lâu dài cho các chương trình tiếp thị và thị trường của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các sản phẩm cá tra vào thị trường khổng lồ này.

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn đã và đang vận chuyển tất cả các sản phẩm cá tra sang Trung Quốc bằng các tàu biển lớn.