Liên kết

NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN ẤN ĐỘ DƯƠNG DL18 In Email
 • Năm thành lập doanh nghiệp (năm xây dựng nhà máy): 2006
 • Năm bắt đầu hoạt động: 11/07/2008
 • Số lượng công nhân làm việc:  7.000 người
 • Công suất của nhà máy: 700 tấn nguyên liệu /ngày
 • Danh mục các loại sản phẩm: cá tra fillet đông lạnh, cá tra nguyên con, cắt khúc đông lạnh.
 • Nguồn cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp
  • Sản lượng nguyên liệu doanh nghiệp tự nuôi 90.000 tấn/năm, chiếm 45 %.
  • Sản lượng nguyên liệu mua bên ngoài 110.000 tấn/ năm, chiếm 55 %.
 • Thị trường xuất khẩu: đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của Nga, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc…
 • Tần suất kiểm tra lô thành phẩm: tất cả các lô thành phẩm đều được kiểm tra trước khi xuất do Nafiqaved thực hiện.
 • Tổng số kho lạnh của nhà máy 06 công suất các kho:

Kho số

01

02

03

04

05

06

Tổng

Công suất (tấn)

1.500

1.500

1.500

1.500

2.000

2.000

10.000

 • Tổng số tủ đông tiếp xúc: 18, công xuất mỗi tủ 18 tấn / ngày. Nhiệt độ của tủ đông trước ra sản phẩm đạt -40 ÷ -42oC, thời gian cấp đông là 1.5 ÷ 2giờ/mẻ.
 • Doanh nghiệp có phòng kiểm nghiệm đã được chứng nhận ISO-17025.

Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm:

Vi sinh:

1. TPC;
2. Coliform;
3. f.Colifrom;
4. E.Coli;
5. Enterobacterceae;
6. Staphilococcus aureus;
7. Salmonella;
8. L.monocytogenes.

Kháng sinh:

1.  MG/LMG;
2.
Chloramphenicol (CAP);
3.
Nitrofuran (AOZ);
4.
Enrofloxacin / Cprofloxacin.

Phòng kiểm nghiệm có tổng số 13 kiểm nghiệm viên.

 • Tần suất lấy mẫu kiểm tra vi sinh: Đối với mẫu bán thành phẩm, mẫu vệ sinh công nghiệp, mẫu nước kiểm tại phòng kiểm nghiệm của nhà máy 1 tuần/ lần và kiểm tại các phòng kiểm nghiệm bên ngoài là 1 tháng một lần.
 • Doanh nghiệp có tiến hành lấy mẫu nguyên liệu để kiểm tra kim loại nặng. Việc kiểm tra được thực hiện tại phòng kiểm nghiệm của naviqaved vùng 6.
 • Nhà máy đã xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm soát động vật gây hại và côn trùng.
 • Có qui định về việc vệ sinh phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm, tần xuất kiểm tra và làm vệ sinh xe vận chuyển thành phẩm và container từng chuyến.
 • Tần suất khử trùng nhà xưởng, tổng vệ sinh toàn bộ nhà máy một tuần một lần.
 • Nguồn nước dùng để chế biến là nước ngầm qua xử lý hóa học.
 • Có hệ thống xứ lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày. Nước thải được xử lý sinh học và hóa học.