Liên kết

Sản phẩm chính In Email

Ferrochrome Cacbon cao có thành phần:

  • Chrom (Cr): > 60%
  • Cacbon (C): < 6%
  • Lưu huỳnh (S): < 0.04%
  • Silic (Si): < 2%
  • Photpho (P): < 0.03%
  • Kích thước: < 10-70mm

Ferrochrome là thành phần chính trong sản xuất ra vật liệu công nghệ cao là thép không rỉ đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp thực phẩm, sản xuất các máy móc, dụng cụ cho ngành y tế…