Liên kết

Nhà máy đông lạnh thủy sản Nam Việt
NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN NAM VIỆT DL 152 In Email

- Tên, ngày thành lập xí nghiệp, mã số được công nhận của xí nghiệp, ngày được công nhận:

 • Tên nhà máy: Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Nam Việt
 • Mã số nhà máy: DL152
 • Ngày thành lập: 13/09/2000
 • Đạt tiêu chuẩn EU: tháng 1 năm 2001
 • Đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc: tháng 3 năm 2003
 • Đạt tiêu chuẩn Trung Quốc: tháng 1 năm 2004
 • Đạt tiêu chuẩn Canada: tháng 12 năm 2006
 • Đạt tiêu chuẩn Nga: tháng 1 năm 2007

- Địa chỉ xí nghiệp, địa chỉ e-mail, địa chỉ nơi sản xuất thực tế , điện thoại liên hệ:

 • Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
 • Email: namvietagg@hcm.vnn.vn
 • Điện thoại: 84 763 834065 – 834060
 • Fax: 84 763 834054

- Họ và tên Giám đốc xí nghiệp: Doãn Tới.

- Dạng sản phẩm chế biến: Cá phi-lê đông lạnh

- Tên nguyên liệu thủy sản đang sử dụng: Cá tra, basa.

- Nguồn gốc nguyên liệu: từ nuôi trồng

- Công suất tối đa sản xuất trong ngày: 400 tấn nguyên liệu/ngày.

 • Số lượng nguyên liệu đưa vào chế biến: 400 tấn nguyên liệu.
 • Số lượng thành phẩm: 133 tấn thành phẩm (nếu là phi lê sau khi tạo hình) hoặc 266 tấn sản phẩm hoàn thành (nếu không có tạo hình)
 • Nguồn nước sử dụng trong nhà máy chế biến: Nước giếng ở độ sâu 320m.

- Số lượng cán bộ công nhân viên của nhà máy: 3.500 nhân viên.

- Danh mục thiết bị kiểm nghiệm chính: Elisa, HPLC và máy móc khác của phòng thí nghiệm.

- Danh mục các chỉ tiêu mà phòng thí nghiệm xí nghiệp phân tích được:

 • Kiểm tra vi sinh vật: TPC, Coliforms, E.Coli, Staphylo, Salmonella, Enterobacteria, Listeria, shigella, Enterococci….
 • Kiểm tra hóa học: Chloramphenicol (CAP), Nitrofurance (AOZ), Enrofloxacine / Ciprofloxacine (En/Cip), Malachite Green/Leucomalachite Green (MG/LMG)