Liên kết

Báo cáo tài chính
Báo cáo kiểm toán In Email
 
 
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 In Email
 • Quí I:
 • Quí II:
 •  
   
  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 In Email
 • Quí I:
 • Quí II:
 • Quí III:
 • Quí IV:
 •  
   
  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 In Email
 • Quí IV:
 • Quí III:
 • Quí II:
 • Quí I:
 •  
   
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất và Cty mẹ quý 4 năm 2014 In Email

  Nội dung giải trình công ty mẹ Quý 4 năm 2014

  Nội dung giải trình Hợp nhất Quý 4 năm 2014

   
   
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất và Cty mẹ quý 2 năm 2014 In Email

  Tải Nội dung giải trình

   
   
  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 In Email
 • Quí IV:
 • Quí III:
 • Quí II:
 • Quí I:
 •  
   
  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013 In Email
 • Quí IV:
 • Quí III:
 • Quí II:
 • Quí I:
 •  
   
  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2012 In Email
   
   
  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011 In Email
   
   
  Giải trình số liệu chênh lệch trước và sau báo cáo kiêm toán 2010 In Email

  Tải Nội dung giải trình

   
   
  «Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

  Trang 1 trong tổng số 2