Liên kết

D.A.P Nam Việt
Nhà máy phân bón Điamôn phốt phát (DAP) số 2 tại Lào Cai In Email

Nhà máy phân bón Điamôn phốt phát (DAP) số 2 công suất 330.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 247 triệu USD; được xây dựng tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; diện tích xây dựng 74,7 ha. Bao gồm 3 xưởng sản xuất chính:

  • Xưởng sản xuất Axit sunphuric, công suất 420.000 tấn/năm (H2SO4: 98,5%).
  • Xưởng sản xuất Axit phốtphoric, công suất 162.000 tấn/năm (P2O5: 100%).
  • Xưởng sản xuất DAP, công suất 330.000 tấn/năm.
Chi tiết...
 
 
Sản phẩm chính In Email

Phân DAP Là loại phân vừa có đạm, vừa có lân. Trong phân có tỷ lệ đạm là 10-18%, tỷ lệ lân là 44-50%. Trên thị trường hiện nay đang lưu hành hai loại phân bón ammonphot là DAP(18-46-0) dễ chảy nước. Vì vậy, người ta thường sản xuất dưới dạng viên và được đựng trong các bao nilông. Phân rất dễ tan trong nước và phát huy hiệu quả nhanh. Phân được dùng để bón lót, bón thúc đều tốt. Phân là loại dễ sử dụng. Phân DAP là loại phân trung tính nên có thể sử dụng trên các loại đất khác nhau. Phân có tỷ lệ đạm hơi thấp so với lân, cho nên cần bón phối hợp với các loại phân đạm khác, nhất là khi bón cho các loại cây cần nhiều đạm.

Chi tiết...
 
 
Thị trường sản phẩm In Email

 

  • Xuất khẩu: nhu cầu nhập khẩu phân DAP trên thế giới ngày càng tăng, bình quân hàng năm trên 11 triệu tấn. Tập trung ở các khu vực: Đông Âu, Nam Mỹ, Đông Nam Á … phần lớn là các nước có nền nông nghiệp phát triển.
  • Trong nước: hàng năm nước ta phải nhập khẩu phân DAP phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên 750.000 tấn/năm; Trong khi đó ta chỉ mới có 1 nhà máy SX phân phân DAP tại Hải Phòng công suất 330.000 tấn/năm. Cho nên việc đầu tư nhà máy DAP số 2 tại Lào Cai là phù hợp đáp ứng nhu cầu trong nước và thay thế hàng nhập khẩu góp phần phát triển sản xuất.