Liên kết

Giới Thiệu
Thư ngỏ In Email

Kính thưa toàn thể quý cổ đông!

Tiếp tục đà suy thoái kinh tế từ cuối năm 2008 trên toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung và cá tra cá basa nói riêng, Năm 2009 xuất khẩu thủy sản Việt Nam là 1.216 tấn bằng 98% so năm trước, kim ngạch là 4251 triệu USD bằng 94% so năm trước, Riêng đối với cá tra cá basa sản lượng xuất khẩu đạt 607 nghìn tấn bằng 95% năm trước, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1.343 triệu USD bằng 89% năm trước.

Chi tiết...
 
 
Thành viên In Email

 
 
BAN LÃNH ĐẠO In Email

Họ và tên: DOÃN TỚI

Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc

 

Họ và tên: NGUYỄN DUY NHỨT

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính

 

Họ và tên: DƯƠNG THỊ KIM HƯƠNG

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

 
 
Lịch sử hoạt động In Email

  • Tên gọi công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
  • Tên tiếng Anh: NAM VIET CORPORATION
  • Tên viết tắt: NAVICO
  • Vốn Điều Lệ: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng)
  • Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quí, TP Long Xuyên, An Giang
  • Điện thoại: +84 76 834065 - 834060
  • Fax: +84 76 634054 - 932489
  • Email: namvietagg@hcm.vnn.vn ; sales@navicorp.com.vn
  • Website: www.navicorp.com.vn; www.navifishco.com
Chi tiết...
 
 
Sơ đồ tổ chức Nam Việt In Email