Việt Nam phát triển thị trường đầy hứa hẹn khi vượt mục tiêu 8 tỷ đô la vào năm 2017

Theo giám đốc ngành thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Việt Nam sẽ đạt được một giá trị xuất khẩu thủy sản vào năm 2018 là 8,5 tỷ đô la, tăng 1,2% mỗi năm.

Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm trước. Trong đó lên đến 3 triệu tấn sẽ bị đánh bắt ngoài khơi, và phần còn lại sẽ được nuôi trồng, lần lượt giảm 13,3% và tăng 4%.

Bộ NN & PTNT cũng cho biết, mục tiêu nuôi trồng tôm nước lợ là 720.000 tấn, tăng 13,1%, trong khi sản lượng cá tra tăng 4% lên 1,3 triệu tấn.

Giám đốc Sở Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai, cho biết sản lượng tôm sú sẽ được duy trì và nuôi tôm thẻ giống sẽ được phát triển ở những vùng thuận lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) cho biết năm 2017 tổng thu nhập thủy sản xuất khẩu đạt 8,3 tỷ đô la, tăng 17,8% mỗi năm. Tổng sản lượng thủy sản và giá trị đạt 7,1 triệu tấn.

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh chuyến hàng hải đầu tiên của Việt Nam trong năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu ngành này tập trung phát triển các thị trường đầy hứa hẹn như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, theo như Vietnam Plus.

Các doanh nghiệp nên nâng cao chất lượng và thiết kế sản phẩm của mình để tạo ra giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

Nguồn: Hiệp hội cá tra Việt Nam