Việt Nam tìm kiếm chiến lược phát triển bền vững thủy sản

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc chống lại các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát (IUU) và xây dựng một nuôi trồng thủy sản bền vững trong các cuộc hội đàm gần đây với Ủy viên châu Âu về Môi trường, Hàng hải và Thủy sản Karmenu Vella.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Cơ quan Thông tấn Việt Nam tại Brussels, Bộ trưởng cho biết sau khi nhận được cảnh báo từ EU về việc không ngăn chặn đánh bắt cá IUU vào ngày 23 tháng 10 năm 2017, Việt Nam đã thực hiện một loạt các chương trình hành động để giải quyết vấn đề này.

Nước này đã đưa ra các biện pháp để cải thiện hệ thống thể chế của mình và đưa ra các khuyến nghị của EU đối với việc đánh bắt IUU vào Luật sửa đổi về thủy sản, ông Cường nói.

Sau khi dự luật được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2017, Việt Nam đã áp dụng các quy định pháp luật, nghị định và thông tư hướng dẫn.

Việt Nam đã tập trung nâng cao nhận thức về sử dụng bền vững và quản lý nuôi trồng thủy sản giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thành lập một nhóm làm việc để kiểm tra việc thực hiện các quy định IUU, ông Cường lưu ý.

Ông cho biết ông đã yêu cầu Ủy viên EU cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam để thúc đẩy đánh bắt có trách nhiệm vì đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng và thiết bị nghèo nàn, thiếu nguồn nhân lực và tài chính và nguồn tài nguyên biển hạn chế .

Chuyến thăm EU và Bỉ từ ngày 21-24 / 3 là rất quan trọng để giúp EU hiểu thêm về quyết tâm của Việt Nam trong việc loại bỏ thẻ vàng.

EU đã đồng ý hợp tác với Việt Nam và xem xét hỗ trợ tài chính và kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian dài cùng với việc giúp đỡ các nước Đông Nam Á tổ chức các văn bản pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thúc đẩy đánh bắt hiệu quả, hợp pháp và bền vững là mục tiêu chung của ngành nuôi trồng thuỷ sản, không chỉ ở EU mà ở tất cả các thị trường toàn cầu.

Ông nói: “Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu này.

Ông đề nghị cải tiến Luật Thủy sản Mới được thông qua và các quy định liên quan khác.

Ông cũng nhấn mạnh kêu gọi sự tham gia của xã hội để cải thiện cơ sở hạ tầng cho ngành thủy sản và đào tạo nguồn nhân lực; yêu cầu tất cả các thành phần kinh tế, bao gồm cả ngư dân và doanh nghiệp, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đánh bắt IUU; và tăng cường hợp tác quốc tế.

Nguồn: VNA