Sản Phẩm

Giá trị gia tăng

CHẢ CÁ VIÊN, CHẢ CÁ VIÊN TẨM BỘT, CHẢ CÁ VIÊN THÌ LÀ, CHẢ LỤA, CHẢ QUẤN SẢ, CÁ TRA CẮT XÍ NGẦU TẨM BỘT

Xem Chi tiết
Image

Cá Tra

CÁ PHI LÊ THỊT TRẮNG, CÁ PHI LÊ ĐỎ NGA, CÁ PHI LÊ CÒN DA, CÁ CẮT KHOANH, CÁ XẺ BƯỚM, CÁ NGUYÊN CON

Xem Chi tiết
Image