Nhà đầu tư

CHỨNG KHOÁN

LỊCH TRÌNH

NỘI DUNG NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
Đại hội cổ đông thường niên 2020 2020-06-26 08:30 - 11:20 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
HSC Emerging Market 2019-06-12 02:00 - 05:00
Báo Cáo IR tháng 5 năm 2019 2019-5 02:00 - 05:00 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Đại hội cổ đông thường niên 2019-05-17 14:00 - 17:00 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

TIN TỨC CỔ ĐÔNG

NỘI DUNG NGÀY
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 202115/9/2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 202115/9/2021
BCKQ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ16/07/2021
CBTT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ13/07/2021
CBTT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH05/07/2021
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ01/07/2021
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ01/07/2021
ĐIỀU LỆ CTCP NAM VIỆT THAY ĐỔI LẦN THỨ 1201/07/2021
CBTT NỘI DUNG THÔNG QUA TRONG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 202101/07/2021
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 202101/07/2021
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 20211/7/2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT THÀNH LẬP UỶ BAN KIỂM TOÁN01/07/2021
SỰ TRỞ LẠI CỦA DỰ ÁN COLLAGEN VÀ GELATIN28/06/2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN CHÍ THIÊN09/06/2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG THỊ KIM LOAN13-05-2021
CBTT V/V THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG12-05-2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHCĐ 202107-05-20241
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 202119-04-2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔ CHỨC ĐHCĐ 202119-04-2021
SỰ TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG NGA CỦA NAVICO07-04-2021
ANV- Nghị quyết HĐQT gia hạn ĐHCĐ 202125/03/2021
ANV - CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH27/01/2021
ANV - CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG27/01/2021
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - DUONG MINH PHONG26/01/2021
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG MINH PHONG - 23/12/202023/12/2020
ANV Thông báo ngày DKCC chi trả cổ tức đợt 2-201905/11/2019
ANV NQ-HĐQT Chi trả cổ tức đợt 2 năm 201905/11/2020
ANV BCTC HỢP NHẤT QUÝ III 202030-09-2020
ANV BCTC CÔNG TY MẸ QÚY III 202030-09-2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN HỮU CƠ NAM VIỆT30-07-2020
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 202024-07-2020
ANV BCTC CÔNG TY MẸ QÚY II 202020-07-2020
ANV BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 202020-07-2020
ANV CBTT BỔ NHIỆM ÔNG DOÃN TỚI LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC14-07-2020
ANV CBTT GCNDKDN CÔNG TY CP NAM VIỆT THAY ĐỔI LẦN THỨ 1314-07-2020
ANV CBTT VỀ THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ10-07-2020
ANV CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HDQT30-06-2020
CBTT ông Trần Minh Cảnh được uỷ quyền là người CBTT30-06-2020
ANV CBTT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HDQT VÀ BAN KIỂM SOÁT26-06-2020
ANV ĐIỀU LỆ NAM VIỆT SỬA ĐỔI LẦN 1126-06-2020
ANV CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY A&C26-06-2020
ANV CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT DHCD 202026-06-2020
ANV CBTT THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY26-06-2020
ANV CBTT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY26-06-2020
CBTT V/V THAY ĐỔI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP NAM VIỆT25-06-2020
CBTT GCNĐKDN CTY TNHH MTV ẤN ĐỘ DƯƠNG SOLAR VÀ CTY TNHH MTV ĐẠI TÂY DƯƠNG SOLAR23-06-2020
CBTT TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 202006-2020
BẢN TIN IR THÁNG 6 NĂM 202006-2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN ANV- GCNĐKDN CTY TNHH MTV NAM VIỆT SOLAR05-2020
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – DOÃN TỚI05-2020
BẢN TIN IR THÁNG 5 NĂM 202005-2020
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN NQ HĐQT05-2020
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 20191-2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 20191-2019
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – DOÃN TỚI24-4-2020
04-10-2020
02-2020
20-03-2020
20-03-2020
24-02-2020
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
06-01-2020
11-12-2019
30-11-2019
10-2019
10-2019
10-2019
21-10-2019
16-10-2019
30-09-2019
30-09-2019
3-10-2019
19-09-2019
16-09-2019
08-2019
14-8-2019
14-8-2019
31-12-2019
14-08-2019
07-2019
7-08-2019
22-07-2019
22-07-2019
06-2019
09-07-2019
24-06-2019
07-06-2019
05-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
22-05-2019
22-05-2019
20-05-2019
20-05-2019
25-04-2019
18-04-2019
02-04-2019
25-03-2019
22-03-2019
21-03-2019
20-03-2019
20-03-2019
26-02-2019
26-02-2019
21-02-2019
20-02-2019
19-02-2019
13-02-2019
28-01-2019
24-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
09-01-2019
12-2018
19-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
06-12-2018
28-11-2018
December 07 - 08, 2018
12-11-2018
07-11-2018
2018
17-09-2018
10-09-2018
13-08-2018
09-08-2018
24-07-2018
20-07-2018
2018
05-07-2018
04-07-2018
28-06-2018
08-05-2018
05-05-2018
03-05-2018
23-04-2018
06-03-2018
19-03-2018
31-03-2017
25-07-2017
28-07-2017
01-08-2017
15-09-2017
18-01-2016
12-05-2016
31-05-2016
16-09-2016
13-05-2016
31-05-2016
06-09-2017
24-11-2014
29-01-2015
27-02-2015
09-05-2016
12-06-2015
10-11-2015
25-02-2015
25-02-2015
25-02-2015
01-04-2014
27-02-2015
ádasda
12-05-2014
21-8-2014
27-04-2011
21-08-2014
19-02-2014
01-04-2011
22-04-2014
03/06/2014
13-11-2014
01-06-2015
30-05-2013
11-06-2013
29-07-2011
27-04-2011
30-03-2011
01-08-2011
18-10-2011
27-01-2011
25-10-2010
17-04-2010
14-05-2010
16-08-2010
27-7-2010
11-10-2010
20-12-2010
Xem Thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN