Cá Rô Phi

Image

Cá Rô Phi

1. Cá rô phi/ điêu hồng phi lê, đã vanh da , không da, không xương, còn thịt đỏ, vành dè thường, xử lí STPP theo tiêu chuẩn EU hoặc không xử lí hóa chất

2. Cá rô phi/ điêu hồng nguyên con, còn đầu, đã lấy nội tạng, bỏ vảy, còn mang, vây và đuôi.

3. Cá rô phi/ điêu hồng nguyên con HGT, không đầu, đã lấy nội tạng, không vây và đuôi

4. Cá rô phi/ điêu hồng cắt khúc, không còn đầu, vây và đuôi, đã lấy nội tạng