Sản Phẩm

Cá Rô Phi

Cá rô phi/ điêu hồng phi lê, đã vanh da , không da, không xương, còn thịt đỏ, vành dè thường, xử lí STPP theo tiêu chuẩn EU hoặc không xử lí hóa chất.

Xem Chi Tiết
Image

Cá Tra

CÁ PHI LÊ THỊT TRẮNG, SỬA SẠCH. CÁ PHI LÊ ĐỎ NGA. CÁ PHI LÊ CÒN DA, CẮT MIẾNG. CÁ CẮT KHOANH. CÁ XẺ BƯỚM. CÁ NGUYÊN CON. MẠNG XÃ ...

Xem Chi Tiết
Image