Video

Quy trình khép kín

Các chứng nhận

Chúng tôi tự hào về cách mà chúng tôi nuôi cá, trong suốt thời gian hoạt động chúng tôi đã đạt được rất nhiều chứng nhận quốc tế về nguyên liệu, quy trình chế biến.

Lịch trình triển lãm thương mại