CÁ PHI LÊ THỊT TRẮNG, SỬA SẠCH

CÁ PHI LÊ ĐỎ NGA

CÁ PHI LÊ CÒN DA, CẮT MIẾNG

CÁ CẮT KHOANH

CÁ XẺ BƯỚM

CÁ NGUYÊN CON