CÁC CHỨNG NHẬN

Chúng tôi tự hào về cách mà chúng tôi nuôi cá, trong suốt thời gian hoạt động chúng tôi đã đạt được rất nhiều chứng nhận quốc tế về nguyên liệu, quy trình chế biến.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM

video clip

TIN TỨC

LỊCH TRÌNH TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Seafood Expo Global 2018

Thaifex World of food Asia 2018

Vietfish 2018

China Fisheries and Seafood Expo 2018

Seafood Expo North America 2018