Investors

Securities

schedule

NỘI DUNG NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
Đại hội cổ đông thường niên 2020 2020-06-26 08:30 - 11:20 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
HSC Emerging Market 2019-06-12 02:00 - 05:00
Báo Cáo IR tháng 5 năm 2019 2019-5 02:00 - 05:00 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Đại hội cổ đông thường niên 2019-05-17 14:00 - 17:00 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Shareholders News

NỘI DUNG NGÀY
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
15-06-2022
06-06-2022
27-05-2022
27-05-2022
23-05-2022
10-05-2022
10-05-2022
06-05-2022
28-04-2022
20-04-2022
18-04-2022
15-04-2022
13-04-2022
08-04-2022
08-04-2022
08-04-2022
06-04-2022
04-04-2022
04-04-2022
30-03-2022
28-03-2022
28-03-2022
21-03-2022
17-03-2022
09-03-2022
09-03-2022
08-03-2022
07-03-2022
09-02-2022
09-02-2022
05-01-2022
05-01-2022
13-12-2021
13-12-2021
17-11-2021
08-11-2021
08-11-2021
08-11-2021
08-11-2021
26-10-2021
26-10-2021
15/9/2021
15/9/2021
16/07/2021
13/07/2021
05/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
1/7/2021
01/07/2021
28/06/2021
09/06/2021
13-05-2021
12-05-2021
07-05-20241
19-04-2021
19-04-2021
07-04-2021
ANV- Nghị quyết HĐQT gia hạn ĐHCĐ 202125/03/2021
ANV - CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH27/01/2021
ANV - CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG27/01/2021
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - DUONG MINH PHONG26/01/2021
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG MINH PHONG - 23/12/202023/12/2020
ANV Thông báo ngày DKCC chi trả cổ tức đợt 2-201905/11/2019
ANV NQ-HĐQT Chi trả cổ tức đợt 2 năm 201905/11/2020
ANV BCTC HỢP NHẤT QUÝ III 202030-09-2020
ANV BCTC CÔNG TY MẸ QÚY III 202030-09-2020
30-07-2020
24-07-2020
ANV BCTC CÔNG TY MẸ QÚY II 202020-07-2020
ANV BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 202020-07-2020
ANV CBTT BỔ NHIỆM ÔNG DOÃN TỚI LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC14-07-2020
ANV CBTT GCNDKDN CÔNG TY CP NAM VIỆT THAY ĐỔI LẦN THỨ 1314-07-2020
ANV CBTT VỀ THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ10-07-2020
ANV CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HDQT30-06-2020
CBTT ông Trần Minh Cảnh được uỷ quyền là người CBTT30-06-2020
ANV CBTT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HDQT VÀ BAN KIỂM SOÁT26-06-2020
ANV ĐIỀU LỆ NAM VIỆT SỬA ĐỔI LẦN 1126-06-2020
ANV CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY A&C26-06-2020
ANV CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT DHCD 202026-06-2020
ANV CBTT THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY26-06-2020
ANV CBTT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY26-06-2020
CBTT V/V THAY ĐỔI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP NAM VIỆT25-06-2020
CBTT GCNĐKDN CTY TNHH MTV ẤN ĐỘ DƯƠNG SOLAR VÀ CTY TNHH MTV ĐẠI TÂY DƯƠNG SOLAR23-06-2020
CBTT TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 202006-2020
BẢN TIN IR THÁNG 6 NĂM 202006-2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN ANV- GCNĐKDN CTY TNHH MTV NAM VIỆT SOLAR05-2020
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – DOÃN TỚI05-2020
BẢN TIN IR THÁNG 5 NĂM 202005-2020
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN NQ HĐQT05-2020
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 20191-2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 20191-2019
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – DOÃN TỚI24-4-2020
04-10-2020
02-2020
20-03-2020
20-03-2020
24-02-2020
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
06-01-2020
11-12-2019
30-11-2019
10-2019
10-2019
10-2019
21-10-2019
16-10-2019
30-09-2019
30-09-2019
3-10-2019
19-09-2019
16-09-2019
08-2019
14-8-2019
14-8-2019
31-12-2019
14-08-2019
07-2019
7-08-2019
22-07-2019
22-07-2019
06-2019
09-07-2019
24-06-2019
07-06-2019
05-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
22-05-2019
22-05-2019
20-05-2019
20-05-2019
25-04-2019
18-04-2019
02-04-2019
25-03-2019
22-03-2019
21-03-2019
20-03-2019
20-03-2019
26-02-2019
26-02-2019
21-02-2019
20-02-2019
19-02-2019
13-02-2019
28-01-2019
24-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
09-01-2019
12-2018
19-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
06-12-2018
28-11-2018
December 07 - 08, 2018
12-11-2018
07-11-2018
2018
17-09-2018
10-09-2018
13-08-2018
09-08-2018
24-07-2018
20-07-2018
2018
05-07-2018
04-07-2018
28-06-2018
08-05-2018
05-05-2018
03-05-2018
23-04-2018
06-03-2018
19-03-2018
31-03-2017
25-07-2017
28-07-2017
01-08-2017
15-09-2017
18-01-2016
12-05-2016
31-05-2016
16-09-2016
13-05-2016
31-05-2016
06-09-2017
24-11-2014
29-01-2015
27-02-2015
09-05-2016
12-06-2015
10-11-2015
25-02-2015
25-02-2015
25-02-2015
01-04-2014
27-02-2015
ádasda
12-05-2014
21-8-2014
27-04-2011
21-08-2014
19-02-2014
01-04-2011
22-04-2014
03/06/2014
13-11-2014
01-06-2015
30-05-2013
11-06-2013
29-07-2011
27-04-2011
30-03-2011
01-08-2011
18-10-2011
27-01-2011
25-10-2010
17-04-2010
14-05-2010
16-08-2010
27-7-2010
11-10-2010
20-12-2010
See More

Annual report